Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Gødskning af vinterrug til brød
 
 
 
Gødskning af vinterrug til brød
 

 

Tidligt sået vinterrug er flere steder i st. 30-31, så det er tid at udbringe hovedparten af gødningen.


Det helt korrekte, er en tredeling af gødningen, men mange steder har det ikke været muligt at køre
i marken og tilføre den første tredjedel st. 29-30 p.g.a. af nedbørsmængderne i marts.

 
Og nu – ja der eksploderer væksten nærmest, og så må vi finde en mellemvej ved f.eks. at slå 1.
og 2. tildeling sammen, hvis din rugmark pludselig er i st. 30-31.

 
St. 25-29: Hvor brødrugen pt. er i stadie 29 tilføres ca. 40 kg N snarest.


St. 30: Begyndende strækning af hovedskuddet er tidspunktet for 2. tilførsel, hvor der typisk udbringes ca. 70-80 kg N/ha. Er dette tidspunkt forpasset og har man endnu ikke gødet marken, foreslås 80-100  kg N/ha.


St. 32-34: I vinterrug tilføres 3 gødskning med op til 30-40 kg N/ha st. 32-34. Herved reduceres
risikoen for lejesæd, ligesom udbyttet i forsøg over 3 år i snit blev øget med 1 hkg/ha. 


 
Gylle med i strategien
Med gylle til vinterrug bør ovenstående strategier for tilførte N-mængder på de forskellige tidspunkter
forsøges fastholdt, hvilket betyder, at gyllen i de kraftigste marker, bør udbringes ved anden tilførsel, og
afgrøderne startes op med en NS-gødning. 


Et optimalt alternativt vil være at reducere den samlede gyllemængde til vinterrug (maks. 15-20 t/ha
afhængig af NH4-indhold), som så udbringes inden st. 31.


 
Husk
Ingen vækstregulering og nedvisning i brødrug.

 

Er der spørgsmål til ovenstående kan du som altid kontakte os på telefon 7215 8000.

 

Med venlig hilsen
Danish Agro

 

 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her