{{EmailMarketing:Email.PreHeader.Clean}}
Vises denne email ikke korrekt? Se den istedet i din  webbrowser
Vækstregulering af vintersæd
 
 
 
Vækstregulering af vintersæd (ikke i brødkorn)
 

 

Vintersæden har de fleste steder afsluttet buskningen og er, afhængig af lokalitet, i st. 30-32 (længst i de sydlige dele af landet). Det betyder, at vækstregulering mange steder kan foretages, når vi atter får stabilt vejr. Behovet for vækstregulering vurderes ud fra sortens egenskaber, såtidspunktet (tidlig såning øger behovet), forfrugtshistorie og gødningtilstand.

 

Nedenstående tabel inddeler sorterne i stråstivhed. Der kan forekomme lejesæd i selv de mest stråstive sorter da de andre nævnte parametre også påvirker lejesædsrisikoen.

 

Tabel 1. De mest udbredte vintersædssorters tendens til lejesæd. 

 
 
Afgrøderne skal være i god vækst ved vækstregulering
 

 

For at undgå afgrødeskade, er det meget vigtigt, at afgrøderne er i god vækst, når der foretages en vækstregulering. Hvis afgrøderne mangler mangan eller andre næringsstoffer, er tørkestressede, eller på anden måde stressede som følge af vejr- og vækstforhold, bør man afvente vækstregulering til manglen er afhjulpet /andre betingelser. Foruden risiko for udbyttereduktion vil der i vinterrug også være større risiko for angreb af meldrøjere, hvis man vækstregulerer en stresset rugafgrøde. 


Tidlig sprøjtning under gode temperaturforhold (over 10-12°C. ) medfører den bedste vækstregulering.

 

 
 
Blandinger med vækstreguleringsmidler
 

 

Blandinger af græsukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler kan forstærke effekten af vækstregulering (for) meget, og afgrøden kan skades – især hvis den samtidig er stresset eller vejrholdene ikke er optimale. Det kan ikke forudsiges, hvornår disse tilfælde opstår, så derfor skal anvisningerne på midlernes etiketter følges eller man skal undlade blanding med græsukrudtsmidler. Desuden bør der gå mindst en uges tid mellem en evt. græsukrudtsbehandling og en vækstregulering.

 

I vinterhvede kan Tombo og Broadway dog blandes med 0,5 l/ha CCC, mens Serrate ifølge etiketten er fysisk blandbar med de vigtigste vækstreguleringsmidler. I år er der gode vejrforhold til nu at få foretaget en evt. græsukrudtsbekæmpelse optimalt, og samtidig vil der i langt de fleste marker kunne nå at blive iværksat en rettidig vækstregulering efterfølgende. Det er muligt at blande vækstreguleringsmidler med nogle ukrudtsmidler, men bland KUN med midler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding kan ske unde risiko. Græsmidler med olietilsætning (Atlantis, Hussar, Cossack OD og Othello) bør ikke blandes med eksempelvis Moddus- og Trimaxx produkter samt Medax Top. 

 

 
 

 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet kan du kontakte Kundeservice på 7215 8000.

 

Med venlig hilsen

Danish Agro

 

 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev?  Afmeld dig her