Markfrø

Danish Agro tilbyder et bredt sortiment af blandt andet frøblandinger, græs- og kløverfrø samt frø til efterafgrøder.

Kvalitetsfrø

Danish Agro har via vores medejerskab af indkøbsforeningen DLA Agro indgået et strategisk samarbejde med DLF Trifolium. Det betyder, at du kan købe et bredt sortiment af blandt andet frøblandinger, græs- og kløverfrø samt frø til efterafgrøder. DLF koncernen er verdens største producent af kløver- og græsfrø.

Via vores datterselskab Nordic Seed tilbyder vi desuden en række græsblandinger, som markedsføres under navnet ”AgrowGrass” - læs mere om blandingerne nedenfor. 

Hent vores Græsbrochure her

Se oversigtskema over AgrowGrass-blandingerne her

 Se AgrowGrass-blandingerne 2022

Hent produktark om AgrowGrass 4000 (middeltidlig kløvergræsblanding primært til slæt)

 

AgrowGrass blandinger

Vi tilbyder bl.a. følgende fire specialblandinger:

AgrowGrass 220 LowMaize

Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens sammensætning er med henblik på et højt udbytte af NDF kombineret med høj fordøjelighed.

AgrowGrass 220 LowMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, hvor hvidkløverandelen udgør 13 %. Kombinationen af di-og tetraploide rajgræsser gør blandingen særdeles velegnet til slæt, men den er også meget velegnet til afgræsning hele sæsonen. Dermed er den også perfekt for den landmand, der vil tage 1. og 2. slæt og efterfølgende afgræsse.

Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha. Blandingen kan etableres på alle jordtyper, dog bør det være muligt at vande på de lettere jordtyper.

AgrowGrass 350  MidiMaize

AgrowGrass 350 MidiMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder en kombination af 3% rød- og 10% hvidkløver.

Rødkløveren bidrager til et øget udbytte af protein, og hvidkløveren bidrager med en øget fordøjelighed af hele blandingen, samtidig med at den giver bund i græsmarken.

I AgrowGrass 350 MidiMaize er der 20% hybridrajgræs, der med sin kraftige forårsvækst er med til at sikre et højt udbytte i 1. slæt. Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj, og dermed egner blandingen sig i fodrerationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen.

AgrowGrass 350 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha. AgrowGrass 350 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning.

AgrowGrass 410 MidiMaize

Græsblandingen, AgrowGrass 410 MidiMaize, er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder 11% hvidkløver. Blandingen minder meget om AgrowGrass 350 MidiMaize, dog er den væsentlige forskel mellem de to blandinger, at der ikke er rødkløver i AgrowGrass 410 MidiMaize.

Blandingen indeholder hybridrajgræs, der bevirker, at blandingen har en hurtig forårsvækst. Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj og dermed egner blandingen sig i fodrerationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen. AgrowGrass 410 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret.

I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha. AgrowGrass 410 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning.

AgrowGrass 450  MaxMaize
I foderrationer, hvor majs udgør hovedparten af grovfoderrationen, er det vigtigt, at blandingen bidrager med en god strukturværdi og højt energiniveau. AgrowGrass 450 MaxMaize opfylder disse krav via den store andel af rajsvingel kombineret med 7% rødkløver.

Blandingen indeholder 35% rajsvingel, der har et stort udbyttepotentiale. Rajsvingel har en tidlig forårsvækst og hurtig genvækst efter slæt. AgrowGrass 450 MaxMaize er en udpræget slættype, der i mindre grad egner sig til afgræsning. AgrowGrass 450 MaxMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret.

I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha