Kvalitet

Kvalitetsstyringen hos Danish Agro er certificeret efter en række standarder. Det sikrer, at vores produkter har en høj kvalitet, som er dokumenteret igennem hele produktionsprocessen.

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter her.

Danish Agro moderselskabet har følgende kvalitetscertificeringer:

  • GMP+B1
  • GMP+B3
  • VLOG
  • REDcert
  • KRAV
  • DANAK akkrediteret / ISO 17025

Certificeringer - afgrøder

Danish Agro søger løbende at udvikle koncepter, som gør det muligt for landbruget at afsætte sine varer til den bedst mulig pris. Således tilbyder vi blandt andet koncept­avl inden for rug og hvede. Konceptavl kræver et højt kvalitetsniveau. Det sikrer vi via en lang række kvalitetscertificeringer, som er forudsætningen for at kunne afsætte konceptavlernes afgrøder til bestemte aftagere.

Danish Agro er certificeret og godkendt efter forskellige standarder afhængig af, hvem kunden er. De danske møllere har en række forskellige standarder, som man skal leve op til, hvis man ønsker at levere til dem. Endvidere bliver vi kontrolleret af ”Josua”, der er en sammenslutning af europæiske maltere inkl. de danske. Josua har også en privat standard, som Danish Agro skal efterleve for at kunne levere maltbyg til de europæiske malterier. Ift. levering af konceptavl til udenlandske og øvrige danske kunder er vi GMP+B3 certificeret (handel, oplagring og transport) på vores havneanlæg samt på alle øvrige lagre. Alle de ovenstående standarder handler om føde­varesikkerhed i alle led fra landmanden til forbrugeren.

Ud over fødevaresikkerhed er også bæredygtighed et vigtigt emne i forhold til afsætning af afgrøder. Danish Agro er REDcert certificeret, hvilket dokumenterer, at vi kun sælger bæredygtige afgrøder – dvs. afgrøder der ikke er dyrket på beskyttede arealer i henhold til Natura 2000 og nyopdyrkede arealer.

Certificering - foder

Danish Agros foder er ligesom vores konceptavl underlagt krav til certificeringer for at kunne operere i det danske marked. Dette skyldes, at mange danske produkter eksporteres. Danish Agro er KRAV-godkendt for at kunne levere økologisk foder til det svenske marked. Alle vores foderfabrikker er GMP+B1 certificeret for at sikre en høj kvalitetsstandard i vores foderproduktion.

Grundigt analysearbejde i Danish Agros laboratorier

Danish Agro har to laboratorier, et i Karise og et i Kolding. Her foretages analyse af alle kundernes afgrøder. Kom med indenfor og hør mere om analyseapparatet, der sættes i gang, når en landmand kommer ind med sine afgrøder.

Se filmen om arbejdet i vores laboratorier her.