Bliv medlem

Danish Agro har en vision om at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersø-regionen. Det er nødvendigt for at kunne skabe størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand. Det sikrer, at vi kan forsyne danske landmænd med kvalitetsprodukter og serviceydelser på konkurrencedygtige vilkår.

Hvem kan blive medlem?

I henhold til Danish Agro's vedtægter kan følgende optages som medlem:

 • Som medlem kan optages enhver myndig person, som driver virksomhed inden for foreningens virkeområde, og som omsætter varer inden for foreningens varesortiment.
 • Som medlem kan endvidere optages foreninger, selskaber og offentlig institutioner.

Ønsker du at blive medlem?

Ønsker du at blive medlem af Danish Agro, så kontakt din lokale afdeling eller kundeservice på tlf. 72 15 80 00  og hør nærmere.

Du kan også udfylde nedenstående indmeldelsesblanket. Herefter printer du den ud og underskriver den. Du kan enten returnere den pr. post eller scanne den ind og maile til os på medlem@danishagro.dk.

Hent indmeldelsesblanket her.

Fordele ved andelssystemet

 • Du får mulighed for medlemskab
 • Vi følger trop med den hastige strukturudvikling i landbruget.
 • Vi gennemfører effektiviseringer og udnytter synergier med konkurrencedygtige priser og bedre service som resultat.

Mulighed for medbestemmelse

 • Få medindflydelse i de valgte organer.
 • Deltagelse i det årlige regionsmøde, hvor der er valg til delegeret forsamlingen
 • Stemmeret
 • Mulighed for større indsigt i virksomheden

Mulighed for andel af overskuddet

 • Pengene indsættes på en andelskonto
 • Kapitalen kommer til udbetaling ved pension, fraflytning eller lignende

Du tilbydes en gratis dødsulykkesforsikring i Topdanmark

 • Forsikring dækker med 2 x 250.000 kr.
 • Forsikringen dækker ligeledes ægtefælle/samlever
 • Mulighed for supplerende ulykkes- og invaliditetsforsikring

Læs mere om forsikringen i brochuren ved at klikke her.

Vedtægter

Du kan hente Danish Agros vedtægter her.