Betalingsbetingelser

Nedenfor kan du læse mere om vores betalingsbetingelser, udsendelse af fakturaer m.v. Har du spørgsmål, så kontakt vores kundeservice på tlf. 72 15 80 00.


 • + Betalingsbetingelser

  Danish Agros betalingsbetingelser er netto kontant med rettidig betaling, løbende halv-måned plus 12 dage. 

  Ud fra vores fastsatte kriterier er Danish Agro til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis det med baggrund i kreditvurderingen er nødvendigt, er Danish Agro berettiget til ved fremtidige leveringer at kræve sikkerhed eller kontant betaling ved levering.

  Se desuden vores generelle handelsbetingelser vedr. Betaling og Renteberegning.

 • + To fakturaer

  Du modtager to fakturaer pr. måned. Den første faktura dækker dit køb i første halvmåned, og du modtager denne faktura ca. d. 18. i måneden.

  Den anden faktura dækker dit køb i anden halvmåned  og sendes ud efter afslutning af måneden sammen med et kontoudtog, der viser månedens bevægelser og tillige en statusoversigt over bl.a. dit kontraktlige engagement med Danish Agro

 • + Indbetaling - konti

  Indbetalinger kan ske til følgende bankkonti:
  Nordea konto 2100 034 0300009 
  Danske Bank konto 3100 9200100635 
  Sydbank konto 8072 0001006569

   

 • + Betalinger / renter

  Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes vil der i forbindelse med overskridelse af forfaldsdatoen blive pålignet renter med pt. 19% p.a., der tilskrives på månedsfakturaen. Betales det forfaldne beløb ikke, vil man efter 30 dage blive pålignet et finansieringsbidrag på yderligere pt. 5% p.a.

 • + Spar penge - benyt leverandørservice

  For at spare administration og undgå renter, kan du med fordel tilmelde dig leverandørservice. Det kan ske på Landmand.dk eller ved henvendelse til vores kundeservice på tlf. 7215 8000. 

  Tilmelding til leverandørservice sikrer, at betaling sker til tiden, og du undgår unødig administration med indbetalingskort / bankoverførsel m.v. 

  Leverandørservice fungerer ved, at banken sørger for at indbetale dit udestående på forfaldsdagen, hverken for tidlig eller for sent. 

  Har du kommentarer eller ændringer til din regning, bliver den rettet på normal vis ved henvendelse til vores kundeservice på tlf. 72 15 80 00.

  Med de nye portotakster, som PostDanmark indførte pr. 1. januar, har vi været nødsaget til at hæve vores forsendelsesgebyr pr. 1. januar 2016 fra 20,00 kr til 32,50 kr. ekskl. moms for hvert udsendt dokument. Dette kan imidlertid undgås ved, at du tilmelder dig den automatiske e-mail service på Landmand.dk. 

  Forudsætningen for at du kan tilmelde dig leverandørservice er, at du er CVR-registeret.