DANISH AGRO OG AGREENA I NYT SAMARBEJDE OM KLIMACERTIFIKATER

 

 

Med klimacertifikater fra Agreena har de danske landmænd fået en ny mulig indtægtskilde.

Indtægterne fra salg af certifikater kan bidrage til at finansiere omlægningen til en mere bæredygtig markdrift.

Hvad betyder det for dig som landmand?
For at kunne deltage i programmet er der nogle basiskrav til de arealer, der ønskes certifikat på. Der må ikke foretages afbrænding af biomasse, og der må ikke udføres dybdegående jordbearbejdning. Når de krav er opfyldt, er der fire primære parametre, som øger værdien af certifikaterne:

Ved en omlægning til regenerativ dyrkning reduceres udledningen af drivhusgasser, og kulstof lagres i jorden. Internationale standarder fastsætter regler for, hvordan denne omlægning konverteres til værdi i klimacertifikaterne.

Vejen til certifikater
På figuren nedenfor kan du se vejen til klimacertifikater. Agreena hjælper dig hele vejen fra omlægning til evt. salg af certifikater.

Det er op til den enkelte landmand at bestemme, hvad man gør med certifikaterne. Man kan vælge at beholde dem eller at sælge dem. Potentialet er ca. 1-3 certifikater per hektar, og den nuværende værdi på det frivillige carbonmarked er mellem ca. 180 kr. og 380 kr. per certifikat, afhængig af hvor mange tiltag der sættes i gang.  

Kunne du tænke dig at blive kontaktet af Danish Agros specialister for at få lavet en potentialeberegning for din bedrift? Klik på den grønne knap nedenfor – udfyld navn og kontaktinfo – så ringer vi dig op.

 

Hvad mener Danish Agro om klimacertifikater?
Klimacertifikater er en mulighed, som kan være relevant at overveje for mange landmænd. Især hvis der er planer om at bevæge sig i retning af regenerativ landbrugspraksis. Certifikaterne er en ekstra indtjeningsmulighed, som kan hjælpe til at finansiere en omlægning af markdriften eller andre grønne initiativer.

Danish Agro ønsker at bidrage til en grøn omstilling og at være en stærk samarbejdspartner for de danske landmænd. Klimacertifikater er en ny mulighed, der er kommet til med den nye carbon-platform fra Agreena. Ingen kan i dag med sikkerhed sige, hvordan markedet for certifikater kommer til at udvikle sig de kommende år, og det er op til den enkelte landmand at beslutte, hvad der er den rigtige vej at gå.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder med klimacertifikater, kan du helt uforpligtende kontakte Danish Agros specialister på 7215 8000. Hvis du herefter ønsker at fortsætte, sætter vi dig i kontakt med Agreena.

Aftaler om klimacertifikater indgås direkte mellem den enkelte landmand og Agreena.

Læs mere om Agreena på agreena.com.

Læs mere om klimacertifikater i Agreenas brochure.