Over 93 % af vores nyfødte grise er nu over 800 gr

Gorm Toftegaard, direktør i Kongsdal Multisite, har kunnet aflæse konkrete, positive resultater, siden han i 2014 begyndte at bruge Danish Agros nye foderkoncept til søer med store kuld. 

Fokus på den bedst mulige produktionsøkonomi

Gorm Toftegaard er direktør i Kongsdal Mulitsite A/S ved Mørkøv på Sjælland. Her har de ca. 1.700 søer, som årligt producerer 54.000 smågrise. 

Gorm Toftegaard har konstant fokus på, hvordan han kan skabe den bedst mulige produktionsøkonomi og er nysgerrig efter at afprøve nye metoder. Derfor sagde han også ja, da Danish Agros produktchef Arne Ringsing i 2014 spurgte, om han var interesseret i at teste et nyt foderkoncept til søer med store kuld, som Danish Agro havde udviklet. Foderkonceptet består af et drægtighedsfoder og et diegivningsfoder, som har et øget aminosyreniveau, et højere fiberindhold via VAK korn og desuden indeholder Gærplus. Foderet blev desuden tilpasset Kongsdal Multisites produktionsmål.

Kontrolvejninger viste markant højere fødselsvægt og færre smågrise under 1.000 gr

For at kunne følge udviklingen besluttede Gorm Toftegaard at kontrolveje grisene. Inden de begyndte at bruge det nye optimerede foder, kontrolvejede han i juli 2014 derfor et ugehold svarende til 52 faringer og 895 nyfødte grise. Resultatet viste, at søerne i gennemsnit fik 17,2 totalfødte pr. faring, 16,2% af de nyfødte var under 800 g og 33,5% under 1.000 g. Hver nyfødte gris vejede i gennemsnit 1.173 g.

Efterfølgende startede Gorm Toftegaard med at bruge Danish Agros nye foderkoncept. Han så løbende gode resultater både hos søer og smågrise og var godt tilfreds med foderet. For at underbygge hans gode fornemmelse af foderet, besluttede han i juni 2016 igen at gennemføre en omfattende kontrolvejning af alle nyfødte grise hen over en uge - se skemaet nedenfor

"Det er utrolig positivt, at vi i kraft af Danish Agros foderkoncept har fået andelen af de små grise til at falde så markant, fortæller Gorm Toftegaard.

Vi bruger nu færre ammesøer og har mindre arbejde i stalden, da det er lettere at passe smågrisene, når de vejer mere. Vi er overbeviste om, at vi har opnået en betydelig økonomisk gevinst ved at bruge det nye sofoder."

Kontrolvejningen viste, at søerne havde stort set samme antal totalfødte og dødfødte pr. faring som i 2014.

Men de nyfødte havde opnået en markant højere fødselsvægt:

  • 6,1 % af de nyfødte var under 800 g - et fald på 62 % i forhold til 2014
  • 16,5 % under 1.000 g – et fald på 50 % i forhold til 2014 
  • Hver nyfødt gris vejede i gennemsnit 1.343 g – dvs. 170 g mere end i 2014.

Samme positive resultater har Gorm Toftegaard kunnet se, hvis man isolerer tallene og kun ser på smågrise fra gyltene (se skemaet nedenfor).

Kontakt

Ønsker du at høre mere om vores sofoder, så kontakt vores svinespecialister eller ring på tlf. 72 15 80 00.

Du kan også læse mere om vores sofoder her.