NON-GM Kvægfoder

Danish Agro har mulighed for at producere kvægfoder, hvor vi udelukkende anvender råvarer, der ikke er genmodificerede.

Danish Agro har mulighed for at producere kvægfoder, hvor vi udelukkende anvender råvarer, der ikke er genmodificerede. I praksis vil det sige, at sojaprodukter som sojaskrå og sojaskaller ikke kan indgå i dette kvægfoder.

For at sikre, at der ikke sker utilsigtet overslæb af støv og rester fra GM-råvarerne til NON-GM råvarer og kraftfoder,  har vi samlet produktionen af NON-GM kvægfoder på én fabrik. Produktion af NON-GM kvægfoder sker først efter, at der er kørt såkaldte rensebatches igennem fabrikken.

Vi udtager kontrolprøver af alle produktioner, så vi er helt sikre på, at varen ikke indeholder genmodificerede produkter.

Bemærk at der på grund af foranstaltningerne for at sikre NON-GM varerne, er en lidt forlænget bestillingsfrist på NON-GM varer.

Danish Agro er desuden leveringsdygtige i NON-GM sojaskrå.