Kvægmineraler

Danish Agro tilbyder både et dækkende standardsortiment og mineralblandinger specifikt tilpasset din besætning og aktuelle foderration.

Sortiment

Foderrationerne skal altid afstemmes, så koens behov for mineraler og vitaminer er fuldt dækket. Det er vores overbevisning, at mineraltildelingen er det forkerte sted at spare. På langt sigt vil det altid kunne betale sig at tildele køerne de nødvendige mikronæringsstoffer.

Til malkende køer anbefaler vi:

Novamin 1 Bio. Indeholder biotin, som er et vitamin, der har effekt på klovdannelsen. Det er almindelig erfaring, at anvendelse af Biotin giver stærkere klove. Da det tager lang tid for en skadet klov at blive helbredt, er anbefalingen at bruge Biotin forebyggende. Den anbefalede dosering er 20 mg biotin/ko/dag.

Danish Bovi Support - Danish Agro's helt egen mineralblanding. Blandingen indeholder både naturligt E-vitamin og organisk bundne mineraler. Anvendt forebyggende vil denne mineralblanding styrke køernes immunforsvar, klovsundheden, yversundheden og ikke mindst reproduktionen.

Til goldkøer anbefaler vi:

Nyhed! Novamin Gold Vitality. Koens reproduktion og kalvens overlevelsesevne styrkes gennem Vilomix’ nye produkt, Novamin Gold Vitality, der sikrer optimal vitamin og mineralforsyning. Produktet, der blandt andet indeholder gærcelle-produkter, betacaroten, organisk selen og naturligt vitamin E, skaber den perfekte vitamin- og mineralbalance i foderet året rundt og sikrer en bedre råmælk.Læs mere om blandingen her.

Novamin Gold E Plus. Denne blanding har bl.a. et højt indhold af naturligt E-vitamin, som har en væsentlig højere biologisk effektivitet end syntetisk E-Vitamin og organisk selen. Organisk selen har en meget højere biologisk effektivitet end uorganisk selen. Organisk selen giver dyrets modstandskraft mod infektioner et betydeligt løft.

Novamin Gold Prof er et andet alternativ til goldkøerne. Her er der anvendt alle de tilladte organiske mineraler (kobber, zink, mangan og selen), som har en højere biologisk effektivitet end de tilsvarende uorganiske.

Vilomin specialblandinger. Vilomin optimeres med udgangspunkt i fodringen og de besætningsspecifikke krav, eller efter ønske i samarbejde med fodringskonsulenten. Blandingerne kan tilpasses alle fodringer.

Du bør vælge en tilpasset mineralblanding, hvis du ønsker:

  • bedre produktionsresultater
  • problemløsning
  • nem og praktisk løsning
  • kvalitet