Kvægfoder

Kvæggruppen  i Danish Agro har til formål at tilbyde værdiskabende foderløsninger tilpasset hver enkelt kundes fodersituation, produktionsmål og øvrige forhold. Vi har kendskab til fodermidler og additivers effekt, omkostning og potentiale. Vi har redskaber til rationsoptimering og andre beregninger på netop dit foder. Via samarbejde med vores datterselskab Vilomix om mineraltildeling og BLGG Agroxpertus om grovfoderanalyser kan vi komme hele vejen rundt om rationen.


​Book et gratis specialistbesøg

Et møde er gratis, helt uforpligtende og tager ca. 1 time. Vores specialister kan bidrage med viden og gode råd om:​

  • Drøftelse af tiltag der kan forbedre dine produktionsresultater
  • Sparring omkring vitamin- og mineralblandinger
  • Introduktion til muligheden for grovfoderanalyser
  • Generel optimering af foderblandinger

Gå videre til bookingFordele ved kvægfoder fra Danish Agro

  • Bredt foderprogram og mulighed for kundetilpassede løsninger
  • Høj, stabil pillekvalitet takket være et højt niveau i vores kvalitetssikring
  • Mulighed for at få lavet grovfoderanalyser
  • Kompetent rådgivning
Generic placeholder image

Foderkvalitet og service er vigtigt for mig

Mælkeproducent Jens Jensen ved Løgstør er meget tilfreds med både foder- og pillekvaliteten fra Danish Agro. Pillekvaliteten er meget ensartet, og det har stor betydning, når man bruger malkerobotter.

Læs mere her

Sparring giver mig foderøkonomi i top

Kalveproducent Anders Peter Jensen sætter stor pris på Danish Agros sparring omkring fx. råvaresammensætning og tilsætning af vitaminer ifm. ny høst.

Læs mere her

Generic placeholder image