Slagtekyllinger

Danish Agros to foderserier til slagtekyllinger - Danish Broiler- og Grower-serierne - sikrer en meget høj udnyttelse af foderets indhold af næringsstoffer. Ved at anvende den nyeste generation additiver opnås der forbedret foderudnyttelse af både foderets indhold af fiber, fosfor og protein.

Produktion

Produktionen af slagtekyllingefoder foregår på en af Danish Agros moderne fabrikker. Det giver os mulighed for at udnytte de teknologiske hjælpemidler præcist, og samtidig har vi udstyr til at producere piller med høj kvalitet. Netop pillekvaliteten er afgørende for kyllingernes foderoptagelse, som er ekstrem vigtig, specielt i den første uge. 

Danish Agros nye foderblanding til slagtekyllinger med danskproducerede ærter har vist gode resultater, kyllingerne får en bedre mavesundhed, når der anvendes ærter som proteinkilde i foderet. Det har en betydning for strøelsen i stalden, ligesom kyllingerne trives bedre. Ærterne giver desuden en bedre pillekvalitet, så der undgås smuld i foderet.

Fordele ved vores slagtekyllingefoder

  • God foderudnyttelse, da foderets næringsstoffer udnyttes bedst muligt.
  • Lav miljøpåvirkning, da indholdet af N og P i gødningen er lavere end i foder uden additiver.
  • God strøelseskvalitet, der giver lave trædepudescores.
  • Tilføring af præcis de rigtige mængder aminosyrer og i det rette forhold både aminosyrerne imellem og i forhold til energiniveauet.
  • Overskydende protein kræver energi og binder vand - så det optimale forhold vil give en bedre foderudnyttelse og mere tør gødning.
  • Indholdet af ærter giver lavere CO2-aftryk, bedre pillekvalitet, bedre elektrolytbalance (mindre kalium) = lavere vandforbrug, som giver god tør strøelse, der er en forudsætning for lave trædepude- og hase-tal. 

To foderserier

Vores program består af op til fire faser og to foderserier:

BROILER-serie
GROWER-SERIE

 

Kontakt

Kontakt vores Fjerkræspecialister på 7215 8000 for at høre mere om vores foder og mulighederne på din bedrift. 

Fokusvarer fjerkræ