Slagtekyllinger

Danish Agros to foderserier til slagtekyllinger - Danish Broiler- og Grower-serierne - sikrer en meget høj udnyttelse af foderets indhold af næringsstoffer. Ved at anvende den nyeste generation additiver opnås der forbedret foderudnyttelse af både foderets indhold af fiber, fosfor og protein.

Produktion

Produktionen af slagtekyllingefoder foregår på en af Danish Agros moderne fabrikker. Det giver os mulighed for at udnytte de teknologiske hjælpemidler præcist, og samtidig har vi udstyr til at producere piller med høj kvalitet. Netop pillekvaliteten er afgørende for kyllingernes foderoptagelse, som er ekstrem vigtig, specielt i den første uge.

Fordele ved vores slagtekyllingefoder

  • God foderudnyttelse, da foderets næringsstoffer udnyttes bedst muligt.
  • Lav miljøpåvirkning, da indholdet af N og P i gødningen er lavere end i foder uden additiver.
  • God strøelseskvalitet, der giver lave trædepudescores.
  • Tilføring af præcis de rigtige mængder aminosyrer og i det rette forhold både aminosyrerne imellem og i forhold til energiniveauet.
  • Overskydende protein kræver energi og binder vand - så det optimale forhold vil give en bedre foderudnyttelse og mere tør gødning.

To foderserier

Vores program består af fire faser og to foderserier:

BROILER-serie GROWER-SERIE
Danish Komplet Start
(dag 0-9)
Danish Komplet Start (dag 0-9)
(dag 0-9)
Danish Broiler Prevoks
(dag 10-21)
Danish Grower Komplet
(dag 10-3 dage før slagtning)
Danish Broiler Voks
(dag 22-5 dage før slagtning)
Danish Finish Komplet
(indtil slagtning)
Danish Broiler Slut
(indtil slagtning)
 

 

Kontakt

Kontak vores salgs- og produktkonsulenter på 72 15 80 00 og hør nærmere om vores foder.

Fokusvarer fjerkræ