Olietanke

Danish Agro tilbyder olietanke i mange forskellige størrelser og udformninger til meget konkurrencedygtige priser. Vi leverer olietanke i både stål og plast.

Olietankene leveres af firmaet Cogétil Scandinavia.

Kontakt en af vores Energispecialister for at høre mere om olietanke.


Vilkår for låneaftale mellem Danish Agro og låntager (lån af olietank):

Reparationer og vedligeholdelse af det lånte material afholdes af låntager. Låntager holder alle lånte effekter forsikret mod tyveri, hærværk, vandskade og brand/lynskade. Dog skal underjordiske beholdere og rørledninger ikke brandforsikres. Det lånte skal til enhver tid være til stede på den ejendom, hvortil det er udlånt. Ved ophør af leveringsoverenskomsten, borset fra det tilfælde, at Danish Agro ophæver aftalen, uden at der foreligger misligholdelse fra låntagerens side, har Danish Agro ret til for låntagerens regning straks at kræve det lånte demonteret og afleveret på Danish Agro´s nærmeste materialedepot. Det samme gælder, hvis det lånte anvendes til andet end Danish Agros produkter. I tilfælde af misligholdelse af ovenstående har Danish Agro ret til for låntagers regning straks at kræve det lånte demonteret/opgravet og afleveret på Danish Agro´s nærmeste materialedepot og kræve erstatning for den skade, som det lånte måtte have lidt udover almindeligt slid og brug. Låntager er indforstået med, at Danish Agro er uden erstatningspligt for skader og svind forvoldt af utætte beholdere og rørledninger, medmindre skaden/svindet kan henføres til fejl ved installationen eller oprindelig fejl ved materiellet. Låntager er indforstået med, at det påhviler låntager at afholde alle udgifter i forbindelse med fjernelse/uskadeliggørelse af underjordiske forbrugsanlæg efter eventuelle krav herom fra offentlige myndigheder eller af andre årsager.