Fokus på bæredygtighed

I Danish Agro koncernen er vi overbeviste om, at forudsætningen for en produktiv, konkurrencedygtig og effektiv forretning er en bæredygtig udvikling i samfundet.

Hensyn til miljø og samfund skal gå hånd i hånd med økonomiske hensyn. Samfundsansvar og hensyn til miljøforhold er derfor en integreret del af virksomhedens forretningsaktiviteter.

Vores initiativer indenfor CSR fokuserer på de områder, der har relevans for forretningen, og hvor vi har ekspertise og viden. Alle – virksomhed, samfund og miljø – skal drage fordel af de aktiviteter vi er involveret i.

Med udgangspunkt i UN Global Compact’s 10 principper forholder Danish Agro koncernen sig aktivt til sit sociale og miljømæssige ansvar på tværs af værdikæden.

Se CSR rapport 2021


Tidligere rapporter

Se CSR rapport 2020
Se CSR rapport 2019
- Se CSR rapport 2018
- Se CSR-rapport 2017
Se CSR-rapport 2016
Se CSR-rapport 2015
Se CSR-rapport 2014