Cropline support

Her på supportsiden har vi samlet nogle videoer der viser, hvordan man arbejder i Cropline platformen og hvilke muligheder der er til rådighed.

 

Cropline – Overblik 

Intro video om mulighederne i Cropline for at følge udviklingen i dine marker, lave tildelingskort og se vejrdata fra din Farm Weather vejrstation.

https://www.youtube.com/embed/HBoDcTIbVmw


 

Cropline – Sådan kommer du i gang med Cropline

Kom i gang med at oprette dine marker, vækstsæson og afgrøder. Har du en Farm Weather vejrstation kan dine vejrdata i Cropline sammenholdes med udviklingen i markerne.

https://www.youtube.com/embed/DlHdZo4Scyg


 

Cropline - biomasse og tildelingskort

Opret et tildelingskort på basis af biomasseudviklingen baseret på satellit data og NDVI index til gradueret såning, gødskning og sprøjtning. Download af tildelingsfiler til en række traktor terminaler.

https://www.youtube.com/embed/L6c1s6dVSfM


 

Cropline – SoilOptix jorddata og styrket data til tildelingskort

Har du fået din mark scannet med SoilOptix vises detaljeret kortlægning af markens bonitet og næringsstofindhold i Cropline. Data giver et mere detaljeret tildelingskort til gradueret såning, gødskning og sprøjtning.

https://www.youtube.com/embed/9KIxzdeo0Us


 

Hvis du har spørgsmål til Cropline, kan du kontakte vores specialister eller kundeservice på 7215 8000.

Læs mere om fordelene ved Cropline på danishagro.dk/cropline.