Efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende kvælstof og "gemme" det til næste vækstsæson.

Nye regler for efterafgrøder

Der er i 2017 blevet indført nye regler for efterafgrøder, som er blevet endnu mere komplekse og indviklede, end de var før. Vi har derfor samlet information om reglerne og de enkelte efterafgrøder.

Læs mere om de nye regler.

Hvad er efterafgrøder?

En efterafgrøde er normalt en afgrøde, der etableres mellem to hovedafgrøder, eksempelvis mellem høst af korn og vårsæd. Efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd. Det er altså en afgrøde, der er på marken fra juli/august og frem til februar/marts. I det tidsrum vil efterafgrøden optage de næringsstoffer, der er i jorden, så de ikke vaskes ud i vandmiljøet.

Når efterafgrøderne pløjes ned forud for såning af vårsæd, vil næringsstofferne igen blive frigivet, så den ny såede vårsæd kan udnytte dem. Efterafgrøder kan for eksempel være græs, kornafgrøder eller korsblomstrede afgrøder

Brug af efterafgrøder virker endvidere stabiliserende på N-forsyningen. Tidlig såning er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden om efteråret. Et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder i det ene år er afgørende for N-kvoten i det følgende år.

Danish Agro har et bredt udvalg af efterafgrøder, som blandt andet dækker arterne olieræddike, gul sennep, MFO 90-10 og markradise. På Nordic Seeds hjemmeside kan du læse mere om de enkelte arter og sorter.

Bestil dine efterafgrøder i god tid

Når der pludselig skal etableres ca. 50 % flere efterafgrøder i Danmark, kommer markedet under pres. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller til det forventede behov, når det er beregnet.

Danish Agro tilbyder nedenstående i standardsortimentet, men er derudover leveringsdygtige i blandinger til frivillige efterafgrøder.

Efterafgrøder 2020 - sortiment

SORTSNAVN Art Anbefales i sædskifte med:
Gelloutine Olieræddike Korn, frø, raps
Rutina Olieræddike Korn, frø, raps
Siletina Olieræddike Korn, frø , raps
Atlantis Olieræddike Alle incl. kartofler
MFO Blågul Olierædikke/Honningurt Olierædikke/Honningurt 
MFO 90-10 Olierædikke/Gul sennep Gul sennep
Valiant Gul sennep Alle undtagen raps
Alm. Rajgræs AGROWGRASS Alm. rajgræs (sildig, diploid) Ej i Frøgræs 
Reverent  Rødsvingel  Ej Frøgræs
Valiant ØKO Gul Sennep  

Herudover kan vælges bi-venlig blomsterbrak – BI-VEJEN – en blanding vi selv laver, og som er en kombiblanding, der er designet, så den kan anvendes både som MFO-blomsterbrak og som MFO-bestøverbrak. BI-VEJEN er sammensat af arter, der blomstrer henover en lang periode, således at bier og insekter vil få gavn af den både sommer og efterår. Læs mere i dokumentet her.

Du kan bestille ved at ringe til kundeservice på tlf. 7215 8000 eller bestille via kundeportalen.