CSR

Bestyrelsen i Danish Agro a.m.b.a.


Jørgen H. Mikkelsen

Formand

jhmikk@mail.tele.dk
Sjælland Midt og Nord
Født 17.07.1954
Bestyrelsesmedlem siden 1986.

Bedrift: Bakkegården ved Herfølge, planteavl.
 

Hans Bonde Hansen

Næstformand

hans@holgershaab.dk
Sjælland Syd og Lolland/Falster
Født 10.12.1965
Bestyrelsesmedlem siden 1999.

Bedrift: Holgershaab ved Nørre Alslev, planteavl.
 

Hans Damgaard

Næstformand

kontakt@hejlsgaard.dk
Sydjylland
16.05.1979
Bestyrelsesmedlem siden 2021.

Bedrift: Hejlsgaard ved Hejls, Plante- og griseavl.

Niels Jørgen Bønløkke


njb@lyngbygaard.dk
Midtjylland
Født 10.07.1953
Bestyrelsesmedlem siden 2012.

Bedrift: Lyngbygård Gods og Boelsgård ved Brabrand, planteavl og skovbrug.
 

Søren Steen Smalbro

smalbro@pc.dk
Nordjylland
Født 22.01.1965
Bestyrelsesmedlem siden 2000.

Bedrift: Tangsgård ved Hjørring, plante- og svineavl samt kvæg.
 

Søren Dyssemark Knudsen

sdyssemark@gmail.com
Fyn
Født: 02.04.1979
Bestyrelsesmedlem siden 2019.
Bedrift: Dyssemarkgård ved Otterup, plante- og kvægavl.

Anne Kathrine Steenbjerge

Bestyrelsesmedlem, fritvalgt

aks@ancotrans.dk
Bestyrelsesmedlem siden 2021
CEO og hovedaktionær i ANCOTRANS.

Karen Hækkerup

Bestyrelsesmedlem, fritvalgt

khaekkerup@unicef.dk
Bestyrelsesmedlem siden 2021
Generalsekretær i UNICEF Danmark

Jens Erik Kyed

Medarbejderrepræsentant

jek@danishagro.dk
Bestyrelsesmedlem siden 2021.
Driftschef i Danish Agro.