Jeg har fået sundere grise og bedre økonomi

Bestyrer Jens Andersen har efter et foderskift til Danish Agros slagtesvinefoder med VAK-korn kunnet aflæse konkrete, forbedrede produktionsresultater i sin E-rapport og har dermed opnået bedre produktionsresultater på trods af, at foderet er dyrere end almindelig standardblandinger.

Fokus på den bedst mulige produktionsøkonomi

I 2015 kæmpede bestyrer Jens Andersen med mange mavesår blandt de 4.000 slagtesvin fra 30-110 kg, som han har ansvaret for hos landmand Knud Rødbro ved Løkken. På trods af at foderet var tilsat 20 % valset korn, så døde hele 5-6 % af grisene som følge af mavesår. Jens Andersen var ked af hver dag at skulle slæbe døde 60 kg’s grise ud af stalden. Han besluttede sig derfor for at skifte foderleverandør til Danish Agro, på trods af at foderet var lidt dyrere end hans gamle foder.

Slut med mavesår og døde grise

Slagtesvinene får nu på 3. sæson Danish Agros færdigfoderblanding Danish Top 606 med 10 % VAK-korn. Og bestyrer Jens Andersen er meget tilfreds med foderet, da han kan se de tydelige resultater i sin E-rapport:

Vi er gået fra en dødelighed på 5-6 % til under 2 %. Vi har i dag ikke problemer med mavesår, og vi har derfor kunnet reducere vores medicinforbrug betydeligt. De sidste 18 måneder har vi desuden ikke haft positive salmonellaprøver – heller ikke sidste forår, hvor mange landmænd ellers havde problemer.

Hvad så med foderforbruget?

Foderet fra Danish Agro er tilsat 10 % VAK korn, og Jens Andersen tilskriver i høj grad VAK-kornet som årsagen til den forbedrede sundhed. Selvom man tidligere sagde, at valset foder ville få foderforbruget til at stige, har Jens Andersen oplevet det modsatte – med den nye blanding er hans foderforbrug faldet med 0,15 FEs/kg tilvækst. Tidligere oplevede han, at slagtesvinene havde tendens til at sortere det valsede korn fra. Men fordi  VAK-kornet har en meget flot, ensartet struktur og dermed lille afblanding, oplever Jens Andersen ikke længere dette problem.

Øget afgangsvægt med 3 kg

Ud over at slagtesvinenes sundhed er hævet betydeligt, har Jens Andersen via sin E-rapport kunnet konstatere, at den daglige tilvækst siden foderskiftet er steget til 1.182 g, svarende til mere end 100 g ekstra i daglig tilvækst i forhold til tidligere. Det betyder, at slagtesvinene efter 11 uger vejer ca. 3 kg mere end tidligere. Og da Jens Andersen har plads ift. vægtintervallet til Danish Crown, giver den hævede slagtevægt ham ifølge SEGES’ beregningsværktøj en øget indtjening på 19 kr. pr. gris i forhold til tidligere.

Jeg kunne godt have købt foder, der var 10 kr. billigere pr. gris. Jeg ved, at nogle af mine kollegaer, som er i en svær økonomisk situation, udelukkende vælger det billigste foder. Men med de resultater, vi har opnået, vil jeg til enhver tid anbefale dem at se indkøbet af foder ud fra de økonomiske produktionsresultater og gevinster, foderet er med til at skabe. 

Disse økonomiske gevinster har Jens Andersen opnået ved foderskiftet:

 • Lavere dødelighed:  18 kr. pr. gris *
  Dødeligheden er faldet fra 5-6% til kun 2%. Et fald på 1% svarer til en besparelse på 6 kr. i gennemsnit pr. gris. Et fald på 3 % svarer derfor til 18 kr. pr. gris
   
 • Lavere medicinforbrug:    
  Da Jens Andersen ikke længere har problemer med mavesår, er han medicinforbrug faldet betydeligt. Han har dog ikke opgjort dette i kroner/ører
   
 • Øget afgangsvægt med 3 kg:  19 kr. pr. gris *
  Efter 11 uger betyder det, at slagtesvinenes slagtevægt er øget med 3 kg ift. tidligere. Ifølge SEGES’ beregningsværktøj svarer dette til 19 kr. pr. gris
   
 • Foderforbruget nedsat med 0,15 FEs/kg tilvækst: 19 kr. pr. gris *
  Foderforbruget er nedsat med 0,15 FEs/kg tilvækst svarende til 19 kr. pr. gris

Jens Andersens besparelse i alt: 56 kr. pr. gris
Herfra skal fratrækkes hans øgede udgift til foder ift. en "normal blanding" på 19 kr. pr. gris
Det samlede forbedrede, økonomiske resultat bliver derfor i alt 37 kr. pr. gris x 4.000 grise = 148.000 kr    

* Ovenstående beregning er lavet med hjælp fra SEGES' beregningsværktøj, som du kan finde her.

Info om bedriften
Jens Andersen har ansvaret for den årlige produktion af 12.000 grise fra 7-110 kg, heraf 4.000 slagtesvin, som produceres på færdigfoder.

Jens Andersen har siden 2015 købt foderet til slagtesvinene hos Danish Agro. Han bestiller foderet via Danish Agros kundeportal eller Danish Agros app, for som han siger ”Med mange daglige gøremål er det dejligt at kunne bestille foderet med det samme, når man står ved siloen. Så glemmer jeg det ikke.”

Kontakt

Ønsker du at høre mere om vores slagtesvinefoder og få en økonomisk beregning på, om du kan optimere din produktionsøkonomi, så kontakt vores svinespecialister eller ring på tlf. 72 15 80 00.

Du kan også læse mere om vores sofoder her.