Svinefoder til slagtesvin
Danish Top Line

Den fremtidige strukturudvikling gør, at vi er nødt til at sætte fokus på miljøet. Landbrugets store produktion af svinekød gør, at vi udleder store mængder fosfor i miljøet.

Opnå en optimal produktionsøkonomi

Vi tilpasser vores foderløsninger efter den enkelte kundes fodersituation og produktionsmål. For at kunne hjælpe dig med at optimere din produktionsøkonomi er det optimalt, at vi kan tage udgangspunkt i din E-rapport. Så kan vi sammen fastlægge, hvad status er i dag og hvilke produktionsmål, du gerne vil bevæge dig henimod. 

Har du fx problemer med mavesår og høj dødelighed, kan der være mange penge at spare, hvis vi via foderet kan mindske disse problemer - også selvom foderet måske er lidt dyre. Det samme gælder, hvis vi kan hæve grisenes slagtevægt eller sænke foderforbruget.

Vi benytter det officielle beregningsværktøj fra SEGES til at finde frem til, hvad din økonomiske gevinst vil være.

Få inspiration fra andre slagtesvineproducenter

Bestyrer Jens Andersen er en af vores kunder, som efter et foderskift til Danish Agros slagtesvinefoder med VAK-korn har kunnet aflæse konkrete forbedrede produktionsresultater i sin E-rapport. Han har opnået bedre produktionsresultater på trods af, at foderet er dyrere end almindelige standardblandinger. Læs her om Jens Andersens erfaringer, og de økonomiske gevinster han har opnået.

Firmaafprøvninger

Når du køber svinefoder fra Danish Agro, kan du være sikker på at få et foder med en høj produktionsværdi. De sidste 8 år har Danish Agros svinefoder været udtaget 6 gange til firmaafprøvningerne og kommet ud med gode resultater. Det er ikke en tilfældighed. Vi er stolte af, at vores foderblandinger giver dokumenterede gode, stabile produktionsresultater både i firmaafprøvningerne samt via vores kunders egne resultater. I skemaet nedenfor kan du se de resultater, Danish Agros har opnået.

Firmaafprøvning år Meddelelsesnr. Danish Agros resultater / Indeks produktionsværdi
2006-07 787 * 119 - topresultater
2007-08 818 * 118 - topresultater
2008-09 Ingen afprøvning  
2009-10 871 * Danish Agro ikke udtaget til afprøvningen
2010-11 901 * Danish Agros fravænnningsfoder fik bedste resultater
2011-12 939 * 100
2012-2013 Ingen afprøvning  
2013-14 1003 * Danish Agros fravænningsfoder fik bedste resultater.
2014-15 1030 * Danish Agro ikke udtaget til afprøvningen
2014-15 1035 **

123 - topresultater

Kilde: VSP's firmaafprøvninger. Klik på det enkelte meddelelsesnr. i skemaet ovenfor, så kan du læse den fulde firmaafprøvning.
* Afprøvning af fravænnings- og smågrisefoder
** Afprøvning af slagtesvinefoder

Strukturvalset korn (VAK)

Få tilsat strukturvalset korn (VAK-korn) i dit svinefoder - så forbedrer du grisenes mavesundhed samtidig med at du bevarer et lavt foderforbrug!

Læs mere om VAK-korn

Rug i svinefoder?

Vi mener, at flere landmænd med slagtesvin eller søer med fordel kan overveje at erstatte noget af hveden i foderet med rug. Rug har nemlig en lang række positive egenskaber.

Fordelene ved at bruge i rug foderet

Fasefodring

Fasefodring er fordelagtigt for grisen, da man så vidt muligt rammer grisens teoretiske næringsstofbehov gennem hele vækstperioden og undgår en over/underforsyning med protein, aminosyrer, vitaminer og mineraler.

Mere om fasefodring


Fokusvarer til dine slagtesvin

Læs om vores kunders erfaringer med vores svinefoder

Generic placeholder image

"Jeg har fået sundere grise og bedre økonomi"

Bestyrer Jens Andersen har efter et foderskift til Danish Agros slagtesvinefoder med VAK-korn kunnet aflæse konkrete forbedrede produktionsresultater i sin E-rapport og har dermed opnået bedre produktionsresultater.

Generic placeholder image

"Over 93% af vores nyfødte grise er nu over 800 gr"

Gorm Toftegaard, direktør i Kongsdal Multisite, har i to år brugt Danish Agros nye foderkoncept søer med store kuld og opnået markante, gode resultater hos smågrisene.

Generic placeholder image

"Med en præcis E-kontrol får jeg det optimale ud af mit foder"

Hans Christian Carstensen, slagtesvineproducent, får som noget nyt overført sine foderdata elektronisk fra Danish Agros kundeportal til Agrosoft E-kontrol. 

Generic placeholder image

"Energirigt foder sætter turbo på mine grises vækst"

Laila Laurberg Schäffer, små-griseproducent, har det senest år brugt Danish New Born og Danish Agros fravænniingsfoder til sine 18.000 årlige pattegrise for at give dem et højt energiniveau fra start.

Generic placeholder image

Nærings- og fiberrigt sofoder giver mig en bedre bundlinie

Niels Ting, driftsleder på Engholm/Krogsgaard, Tistrup v/Varde har kunnet reducere foderforbruget med 140 FE pr. årsso, hævet smågrisenes vægt ved fødsel med 30-40 gr. og forøget smågrisenes tilvækst op til fravænning.

Generic placeholder image

Med VAK-korn får mine grise både god mavesundhed og lavt foderforbrug

Svineproducent Kristian Rahn, Almstrupgaard, Tinglev i Sønderjylland har gode erfaring med at bruge VAK-korn til sine 14.500 smågrise. Han har oplevet, at Danish Agros VAK-korn har forbedret grisenes mavesundhed, uden at det har påvirket foderforbruget, hvilket hans e-kontrol også viser.

Prev Next