CSR

« Tilbage


Markant færre grise under 800 gr.

05-04-2017

Svineproducent Brian Eriksen har opnået markante resultater ved at bruge vores nye sofoderkoncept til søer med store kuld.

Nedenstående er uddrag fra artikelen  "Færre grise under 800 gram med nyt foderkoncept" bragt i magasinet SVIN, april 2017

Svineproducent Brian Eriksen er en af de mange kunder, som har fået gode resultater med Danish Agros nye sofoderkoncept med flere fibre og højere foderstyrke. Han har i dag markant færre grise under 800 gram. Brian Eriksens 1.280 søer producerer årligt ca. 38.000 smågrise. I slutningen af 2016 besluttede han at teste Danish Agros nye sofoderkoncept på et vejehold. 

Inden opstart med det nye sofoderkoncept fra Danish Agro, vejede de derfor pattegrisene fra 36 faringer. Her fandt de frem til, at den gennemsnitlige vægt på en pattegris var 1.174 gram.

Derudover afslørede vejningerne at:

•    13 % af pattegrisene var ved fødsel under 800 gram
•    18 % af grisene var mellem 800-1.000 gram
•    De resterende 69% vejede over 1.000 gram

I januar 2017 lavede han tilsvarende vejninger af hold, som havde været fodret efter det nye foderkoncept med højere aminosyreandele og flere fibre. Vejningerne viste markant større grise:
•    Kun 8 % af pattegrisene var under 800 gram
•    20 % af grisene var mellem 800-1.000 gram
•    72 % af grise vejede over 1.000 gram

Gennemsnitsvægten var steget med 100 gram til 1.279 gram.

Yderligere information

Læs den fulde artikel her: "Færre grise under 800 gram med nyt foderkoncept", Magasinet SVIN, april 2017

Læs mere om vores nye sofoderkoncept her.

Du kan også kontakte vores svinespecialister og høre nærmere om sofoderkonceptet.


Generic placeholder image

2017 var et godt år for Danish Agro koncernen

7. februar 2018

Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat. Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegne

Læs mere

Generic placeholder image

Strategisk fokus og hovedmål for 2018

7. februar 2018

I efteråret 2017 overtog Henning Haahr ansvaret som koncernchef i Danish Agro koncernen fra Christian Junker, der fratrådte efter 30 år i front. Danis

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber lettisk grovvareselskab

23. januar 2018

Tukuma Straume har hovedsæde i Tukums tæt ved Riga i Letland. Som en del af aftalen er der indgået aftale om overtagelse af de resterende 40 % aktier 

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro etablerer Svensk kornterminal

9. november 2017

Med aftalen etableres et fælles 50/50 ejet selskab, Swedish Grain Terminal AB, der overtager Kristianstadsortens Lagerhusförenings (KLF) eksisterende

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber det svenske grovvareselskab VärmLant AB

2. oktober 2017

VärmLant AB, der er familiejet og har hovedsæde i Säffle, omsatte for 178 millioner kroner i 2016 og beskæftiger 19 medarbejdere. Koncernchef

Læs mere

Generic placeholder image

Zinkfrit fravænningsfoder viser topresultat

27. september 2017

Udviklingen af zinkfrit foder sker for at være på forkant med den fremtidige udfasning af zink i foderblandinger, som følge af et EU-forbud. Det afprø

Læs mere

Generic placeholder image

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

13. september 2017

Så er det snart tid til at bekæmpe ukrudt i vintersæden.  Har du spørgsmål i forbindelse med efterårsbehandling eller valg af midler, så husk at vo

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber maskinforretningen A. P. Jørgensen i Ribe

24. august 2017

Forretningen har eksisteret i 121 år og er en af Danmarks ældste landbrugsmaskinforretninger. Danish Agro overtager alle aktier i selskabet. Overtagel

Læs mere

prev next