CSR

« Tilbage


Danish Agro skal sælge CLAAS i Baltikum

10-02-2017

Den 10. februar indgik Danish Agro aftale med den finske koncern Kesko om overtagelse af 45 % af aktierne i deres tre baltiske maskinselskaber.

De tre selskaber, AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko Latvija og UAB Konekesko Lietuva, håndterer maskinsalg, herunder eksklusivitet for CLAAS’ produktserie, i Estland, Letland og Litauen. Derudover åbner aftalen også mulighed for, at Danish Agro kan købe Keskos maskinaktiviteter i Finland, hvor CLAAS også forhandles eksklusivt, inden udgangen af 2020.
 
De tre baltiske selskaber beskæftiger ca. 200 medarbejdere og  indbefatter i alt 13 salgsafdelinger inklusive reservedelslagre og servicefaciliteter. Samlet er omsætningen på ca. 1 mia. kr. om året. Alle tre selskaber er sunde, profitable og veldrevne.
 
Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, ser store perspektiver i aftalen. 
 
- Jeg er meget tilfreds med aftalen med Kesko, som betyder, at Danish Agro nu bliver repræsenteret med CLAAS maskinsalg i de seks lande i Skandinavien og Baltikum. Vi har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med CLAAS, og vi ser store perspektiver og synergier i at udvide samarbejdet til flere lande. Danish Agro koncernen er i dag markedsleder indenfor traditionel grovvarehandel i Baltikum med en samlet årlig omsætning på 3,7 mia. kr. De tre maskinselskaber, vi investerer i, er ligeledes indenfor sit felt markedsledere i Baltikum. Samlet set får vi nu en meget stærk markedsposition, som partner til de baltiske landmænd, siger han.
 
Danish Agro har i aftalen med Kesko en mulighed for at erhverve de resterende 55 % af aktierne inden udgangen af januar 2019.
 
Maskinsalg i Finland
Aftalen giver desuden Danish Agro mulighed for at kunne købe Keskos maskinaktiviteter i Finland, hvor CLAAS blandt andet forhandles eksklusivt, inden udgangen af 2020. 
 
- Aftalen med Kesko åbner op for, at vi frem til udgangen af 2020 har mulighed for at investere i deres maskinaktiviteter i Finland. Det er ikke noget, der er konkrete planer om lige nu, men vi er glade for, at vi nu har tid til at overveje mulighederne ved en eventuel fremtidig investering, siger Christian Junker.
 
Et eventuelt fremtidigt opkøb af de finske maskinaktiviteter samt erhvervelse af de resterende aktier i Baltikum vil være betinget af godkendelse hos de respektive konkurrencemyndigheder. 
 
Vestjyllands Andel frasælger aktier
Vestjyllands Andel besluttede allerede sidste år, at de ikke ønskede at gå ind i CLAAS maskinhandel i Skandinavien. I forbindelse med Danish Agros nye aftale med Kesko i Baltikum er der indgået en aftale, hvor Vestjyllands Andel, af hensyn til Danish Agro, har besluttet at sælge sine 16,2 % aktier i DAVA Machinery Holding A/S. Selskabet dækker over koncernens eksisterende maskinsalgsaktiviteter i Estland, Polen og Tjekkiet.
 
- Jeg har stor forståelse for Vestjyllands Andels ønske om ikke at være en del af CLAAS samarbejdet i både Skandinavien og Baltikum. Jeg ser det derfor også som en anerkendelse af vores gode, tillidsfulde samarbejde, at de nu også har besluttet at sælge deres maskinaktier til os. Det giver en mere klar ejerstruktur omkring vores maskinaktiveter – især i Baltikum – og det har jeg stor respekt for, siger Christian Junker.
 
Som følge af Vestjyllands Andels salg samles alle maskinaktiviteter i Danish Agro koncernen i selskabet Danish Agro Machinery Holding A/S. Samtidig intensiveres maskinsamarbejdet med den tyske grovvarekoncern Agravis Raiffeissen AG. De nye aktiviteter i Baltikum bliver en del af de to selskabers joint venture-samarbejde. Danish Agro ejer 75 % og Agravis 25 % af de fælles maskinaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. 

Generic placeholder image

Strategisk partnerskab sikrer vejrdata i verdensklasse

26. april 2018

Danish Agro har netop indgået en strategisk samarbejdsaftale med FieldSense, der udvikler løsninger på markniveau indenfor satellitovervågning og inte

Læs mere

Generic placeholder image

2017 var et godt år for Danish Agro koncernen

7. februar 2018

Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat. Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegne

Læs mere

Generic placeholder image

Strategisk fokus og hovedmål for 2018

7. februar 2018

I efteråret 2017 overtog Henning Haahr ansvaret som koncernchef i Danish Agro koncernen fra Christian Junker, der fratrådte efter 30 år i front. Danis

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber lettisk grovvareselskab

23. januar 2018

Tukuma Straume har hovedsæde i Tukums tæt ved Riga i Letland. Som en del af aftalen er der indgået aftale om overtagelse af de resterende 40 % aktier 

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro etablerer Svensk kornterminal

9. november 2017

Med aftalen etableres et fælles 50/50 ejet selskab, Swedish Grain Terminal AB, der overtager Kristianstadsortens Lagerhusförenings (KLF) eksisterende

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber det svenske grovvareselskab VärmLant AB

2. oktober 2017

VärmLant AB, der er familiejet og har hovedsæde i Säffle, omsatte for 178 millioner kroner i 2016 og beskæftiger 19 medarbejdere. Koncernchef

Læs mere

Generic placeholder image

Zinkfrit fravænningsfoder viser topresultat

27. september 2017

Udviklingen af zinkfrit foder sker for at være på forkant med den fremtidige udfasning af zink i foderblandinger, som følge af et EU-forbud. Det afprø

Læs mere

Generic placeholder image

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

13. september 2017

Så er det snart tid til at bekæmpe ukrudt i vintersæden.  Har du spørgsmål i forbindelse med efterårsbehandling eller valg af midler, så husk at vo

Læs mere

prev next