CSR

« Tilbage


Christian Junker fratræder som koncernchef til efteråret

31-01-2017

Vicekoncernchef Henning Haahr bliver ny koncernchef.

Efter 30 år som topchef for Danish Agro koncernen fratræder Christian Junker (64) efter eget ønske som koncernchef 30. september 2017. Bestyrelsen har udpeget vicekoncernchef og Group CFO i Danish Agro koncernen, Henning Haahr (46), som ny koncernchef. 

I 1987 satte Christian Junker sig i direktørstolen i Østsjællands Andel med hovedkontor på Karise mark. Den lokale grovvarevirksomhed, der bestod af 100 medarbejdere, omsatte dengang for 300 mio. kr. om året og havde en egenkapital på 30 mio. kr. Med Christian Junker i front tog selskabet hurtigt aktiv del i konsolideringen af den danske grovvaresektor. Gennem utallige fusioner og opkøb har selskabet siden udviklet sig til den næststørste grovvareaktør i Danmark med en samhandel med danske landmænd, der årligt andrager 11 – 12 mia. kr. 

I 2007 skiftede selskabet navn til Danish Agro og satte samtidig fart på sine internationale aktiviteter med fokus på især Skandinavien og Østersøregionen. I dag er Danish Agro koncernen etableret i 16 lande indenfor en række landbrugsrelaterede forretningsområder. Koncernen, der i dag er blandt Europas største og mest velindtjenende grovvarekoncerner, beskæftiger tæt ved 5.000 medarbejdere, omsætter for 32 mia. kr. om året og har en egenkapital på 4,5 mia. kr.

Christian Junker forklarer her baggrunden for sit ønske om at fratræde.

- Jeg er utrolig taknemmelig for mange spændende og begivenhedsrige år i Danish Agro. For mig har det altid været en fornøjelse at arbejde for og med landmænd. Vi har kunnet tage de lange briller på, og i fællesskab er det lykkedes for os, at få virksomheden transformeret fra en lille lokal grovvarevirksomhed til en stor, stærk og international agrokoncern med aktiviteter i mange lande og indenfor mange produktområder og landbrugsrelaterede brancher. Danish Agro koncernen står i dag på et stærkt økonomisk og organisatorisk fundament, hvilket jeg er meget stolt over. Hertil kommer at koncernen har formået at indgå i nogle langsigtede stærke, strategiske alliancer, der samlet set bringer Danish Agro helt i top i den euroæiske grovvarebranche. Det giver et godt udganspunkt for koncernens fremtidige udvikling. Det er derfor det rette tidspunkt nu til at nye kræfter kan tage over, og føre koncernen videre, siger han. 

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, udtrykker stor respekt for Christian Junkers ønske.  

- Danish Agro koncernen har været igennem en imponerende udvikling de sidste 30 år, som har gavnet landmænd og ejere betydeligt. Hovedarkitekten og den visionære drivkraft bag denne udvikling er Christian Junker. Han har været en unik og inspirerende leder. Jeg forstår og respekterer hans ønske om at fratræde som koncernchef efter 30 år i stolen. På vegne af bestyrelse og medlemmer skal der derfor også lyde en stor og dybfølt tak for indsatsen, siger han.
 

Ny koncernchef
Bestyrelsen i Danish Agro har udpeget vicekoncernchef og Group CFO Henning Haahr, som ny koncernchef, når Christian Junker fratræder. 

- Henning Haahr har været ansat i koncernen siden 2002, og har fungeret som vicekoncernchef gennem de sidste fire år. Han kender koncernen indgående og har gennem sit parløb med Christian Junker været med til at beslutte den strategiske og strukturelle udvikling i koncernen. I bestyrelsen er vi overbevist om, at Henning Haahr er den helt rigtige til at bygge videre på det fundament, som Danish Agro koncernen i dag står på, siger bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen.

Henning Haahr, der oprindeligt har en revisorbaggrund, tiltrådte som økonomichef i Danish Agro koncernens datterselskab Vilomix i 2002. Siden er ansvarsområdet og virkefeltet blevet udvidet og Henning Haahr har siden 2011 fungeret som Group CFO og fra 2012 som Vicekoncernchef. Henning Haahr, der er bosiddende ved Hobro, er 46 år, gift og har tre børn.

Henning Haahr ser frem til sin nye rolle.

- Jeg er meget beæret og ydmyg overfor den tillid, som bestyrelsen i Danish Agro har udvist mig. Jeg vil gøre mit yderste for, at bygge videre på den positive udvikling, som Danish Agro koncernen er inde i. Vi skal gøre vores bedste for, at være den mest optimale samarbejdspartner for vores kunder og ejere også i fremtiden, siger han.

Christian Junker har sidste dag som koncernchef i Danish Agro den 30. september 2017, hvorefter Henning Haahr tiltræder den 1. oktober 2017.

Pressefotos kan downloades her


Generic placeholder image

Strategisk partnerskab sikrer vejrdata i verdensklasse

26. april 2018

Danish Agro har netop indgået en strategisk samarbejdsaftale med FieldSense, der udvikler løsninger på markniveau indenfor satellitovervågning og inte

Læs mere

Generic placeholder image

2017 var et godt år for Danish Agro koncernen

7. februar 2018

Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat. Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegne

Læs mere

Generic placeholder image

Strategisk fokus og hovedmål for 2018

7. februar 2018

I efteråret 2017 overtog Henning Haahr ansvaret som koncernchef i Danish Agro koncernen fra Christian Junker, der fratrådte efter 30 år i front. Danis

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber lettisk grovvareselskab

23. januar 2018

Tukuma Straume har hovedsæde i Tukums tæt ved Riga i Letland. Som en del af aftalen er der indgået aftale om overtagelse af de resterende 40 % aktier 

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro etablerer Svensk kornterminal

9. november 2017

Med aftalen etableres et fælles 50/50 ejet selskab, Swedish Grain Terminal AB, der overtager Kristianstadsortens Lagerhusförenings (KLF) eksisterende

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber det svenske grovvareselskab VärmLant AB

2. oktober 2017

VärmLant AB, der er familiejet og har hovedsæde i Säffle, omsatte for 178 millioner kroner i 2016 og beskæftiger 19 medarbejdere. Koncernchef

Læs mere

Generic placeholder image

Zinkfrit fravænningsfoder viser topresultat

27. september 2017

Udviklingen af zinkfrit foder sker for at være på forkant med den fremtidige udfasning af zink i foderblandinger, som følge af et EU-forbud. Det afprø

Læs mere

Generic placeholder image

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

13. september 2017

Så er det snart tid til at bekæmpe ukrudt i vintersæden.  Har du spørgsmål i forbindelse med efterårsbehandling eller valg af midler, så husk at vo

Læs mere

prev next