CSR

« Tilbage


2017 var et godt år for Danish Agro koncernen

07-02-2018

2017 har været et godt og succesfuldt år for Danish Agro koncernen, som til fulde har levet op til de fastlagte finansielle mål.

Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat. Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegner koncerndirektionen, som værende meget tilfredsstillende.
 
 
Omsætningen i 2017 var på 31,4 mia. kr., hvilket er på niveau med omsætningen året før. En sen høst og udvikling i varepriser har betydet et fald i grovvareomsætningen, som er modsvaret af øgede aktiviteter indenfor maskindivisionen.
 
Koncernens egenkapital er øget med 479 mio. kr. fra 4.416 mio. kr. til 4.895 mio. kr. Over de sidste fem år er koncernens egenkapital øget med 2,8 mia. kr. Det følger Danish Agro koncernens  fokus på stærke nøgletal, der er udgangspunktet for at skabe værdi for ejerne. Det er derfor også positivt, at koncernens soliditet er øget til 31,3 % i lyset af de strukturelle opkøb i både Tyskland, Sverige og indenfor maskindivisionen, som er foretaget gennem de seneste år.
 
”Vi er meget tilfredse med årets regnskab i Danish Agro koncernen, som er et resultat af den strategi vi har fulgt gennem en årrække. Forudsætningen for koncernens vækst har i alle årene været sunde finansielle nøgletal. Fra 2011 og til  2017 har koncernen fordoblet sin størrelse. I samme periode har vi formået, at øge vores soliditet fra 22,7 % til 31,3 %. Det er vi rigtig godt tilfredse med,” siger koncernchef Henning Haahr, som tilføjer, at det er målet, at nå en soliditet i niveauet 35 %. 
 
Ifølge Henning Haahr har Danish Agro koncernen et mål om at bevare relativ størrelse overfor konkurrenter og leverandører, og den langsigtede vækststrategi fortsætter derfor i årene, der kommer. 
 

Generic placeholder image

Strategisk partnerskab sikrer vejrdata i verdensklasse

26. april 2018

Danish Agro har netop indgået en strategisk samarbejdsaftale med FieldSense, der udvikler løsninger på markniveau indenfor satellitovervågning og inte

Læs mere

Generic placeholder image

2017 var et godt år for Danish Agro koncernen

7. februar 2018

Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat. Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegne

Læs mere

Generic placeholder image

Strategisk fokus og hovedmål for 2018

7. februar 2018

I efteråret 2017 overtog Henning Haahr ansvaret som koncernchef i Danish Agro koncernen fra Christian Junker, der fratrådte efter 30 år i front. Danis

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber lettisk grovvareselskab

23. januar 2018

Tukuma Straume har hovedsæde i Tukums tæt ved Riga i Letland. Som en del af aftalen er der indgået aftale om overtagelse af de resterende 40 % aktier 

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro etablerer Svensk kornterminal

9. november 2017

Med aftalen etableres et fælles 50/50 ejet selskab, Swedish Grain Terminal AB, der overtager Kristianstadsortens Lagerhusförenings (KLF) eksisterende

Læs mere

Generic placeholder image

Danish Agro køber det svenske grovvareselskab VärmLant AB

2. oktober 2017

VärmLant AB, der er familiejet og har hovedsæde i Säffle, omsatte for 178 millioner kroner i 2016 og beskæftiger 19 medarbejdere. Koncernchef

Læs mere

Generic placeholder image

Zinkfrit fravænningsfoder viser topresultat

27. september 2017

Udviklingen af zinkfrit foder sker for at være på forkant med den fremtidige udfasning af zink i foderblandinger, som følge af et EU-forbud. Det afprø

Læs mere

Generic placeholder image

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

13. september 2017

Så er det snart tid til at bekæmpe ukrudt i vintersæden.  Har du spørgsmål i forbindelse med efterårsbehandling eller valg af midler, så husk at vo

Læs mere

prev next